מדור קשרי סטודנטים והכשרות

אחריות על קידום ויצירת פלטפורמות למעורבות חברתית עבור הסטודנטים , הקניית כלים וידע פרקטיים לסטודנטים מהחוגים השונים, קידום מעורבות והדדיות בין סטודנטים חדשים לותיקים, ובין הסטודנטים שלנו לבין אקדמיות אחרות

גל ג'ורנו

שם המוסד האקדמי

המרכז האקדמי פרס

תשפ"א
2020-2021

שגרירי האגודה

חיבור קהילתי

שיתוף מידע

פעילויות גיבוש

funjoya