צוות האגודה

נוי פראג'

יו"ר אגודת הסטודנטים

און סער

רמ"ד תפעול ומערכות מידע

קורל דיק

סיו"ר ורמ"ד מעורבות חברתית

איתי ביתן

רמ"ד אקדמית ומשמעת

אור מנדיל

רמ"ד כספים וקשרי חוץ

גל ג'ורנו

רמ"ד הכשרות וקשרי סטודנטים

קובי אהרונוב

יו"ר ועדת ביקורת