מעורבות חברתית

שילוב ופיתוח מעורבות חברתית בקרב האוכלוסייה הסטודנטיאלית.

עזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות, חתירה לצדק חברתי ולקדם תחושת שייכות במוסד האקדמי תוך מחוייבות לקהילה, לחברה ולמדינה.

קורל דיק

שם המוסד האקדמי

המרכז האקדמי פרס

תשפ"א
2020-2021

איזה פעילויות תוכלו למצוא דרכנו?

איזה פעילויות
תוכלו למצוא דרכנו?

תרומות

צדק חברתי

קהילה

התנדבות

תמונות מפעילויות שונות של האגודה

תמונות מפעילויות שונות של האגודה