כספים וקשרי חוץ

המחלקה האחראית על ניהול, תכנון ובקרת התקציב השנתי ותכניות העבודה לאורך השנה.

בנוסף, המחלקה אחראית גם על כלל הפעולות, האירועים, שיתופי הפעולה, וקידום הקשרים עם גורמים החיצוניים לאגודה.

אור מנדיל

שם המוסד האקדמי

המרכז האקדמי פרס

תשפ"א
2020-2021

גיזברות

ניהול תקציבים

שיתופי פעולה

הטבות