מדור דיגיטל ומולטימדיה

המחלקה האחראית ללוגיסטיקה וציוד הנדרש לתפעול האגודה ואירועים חיצוניים.

בנוסף, המחלקה עובדת כדי לפתח התחום דיגיטלי של האגודה, תפעול האתר, מערכת המידע והתקשורת האלקטרונית עם הסטודנטים.

און סער

שם המוסד האקדמי

המרכז האקדמי פרס

תשפ"א
2020-2021

קצת ממה שאנחנו עושים בשבילכם

איזה פעילויות
תוכלו למצוא דרכנו?

אפליקציות

כרטיסי סטדונטים

אתר האגודה

מערכת מידע

ניוזלטר

ניוזלטר