מחלקות האגודה

אקדמית ומשמעת

מדור דיגיטל ומולטימדיה

מעורבות חברתית

מדור קשרי סטודנטים והכשרות

כספים וקשרי חוץ

ועדת ביקורת