ועדת ביקורת

גוף המפקח את התנהלותה התקינה של האגודה מבחינה כספית, שקיפות, תפקוד הפעילים ועוד.

מאשר תהליכים תקציביים וחברתיים באגודה, ומוודא שהכל מתנהל כחוק ובצורה אתית.

יעקב אהרונוב

שם המוסד האקדמי

המרכז האקדמי פרס

תשפ"א
2020-2021